fredag 21. mars 2014

Diktanalyse

rss feedback
frambringer internett
nye former for
litteratur
lol 
I diktet «rss feedback» fra samlingen aaliyah (2011) spør Audun Mortensen: «frambringer internett / nye former for / litteratur». Hans korte og ironiske svar er «lol», altså akronymet for «laughing out loud». Til tross for den knappe og nærmest «upoetiske» formen, fanger «rss feedback» inn en viktig og interessant ambivalens i det litterære landskapet i samtiden: På den ene siden synes forfatteren å avvise forestillingen om at digitaliseringen av kulturen setter spor etter seg i litteraturen. Bare tanken får ham til å le. At aaliyah kun finnes som bok, og ikke som e-bok, bidrar til å understreke poenget. Litteraturen er fremdeles nært knyttet sitt tradisjonelle medium. På den andre siden bruker Mortensen selv et språk som et hentet fra – nettopp – internettkulturen: «rss feedback» representerer eller snarere remedierer en bestemt internettsjargong innenfor det tradisjonelle bokmediet. Diktets form bidrar med andre ord til å underminere det semantiske innholdet, og slik blir den underliggende antagelsen bekreftet: «rss feedback» er selv et eksempel på den nye formen for litteratur som «internett frembringer». Men hva er det som karakteriserer denne litteraturen? Kan den artige sammenstillingen av de to uttrykkene «rss feed» og «feedback» i tittelen gi oss et hint? Fungerer internett som en «feed» for litteraturen, i den forstand at internettet representerer den erfaringsvirkeligheten litteraturen i dag må forsøke å beskrive? Eller handler det snarere om en informasjonsstrøm som slår tilbake  en slags «informasjonsloop» som skaper støy i begge de to systemene? (Mens vi tenker på spørsmålene, kan vi se frem til Mortensens nye bok, Dyr jeg har møtt, som angivelig er like om hjørnet.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar