Formidling

14. juni 2016: "Bok eller e-bok? Litteraturens innramming", Halmstadkonferansen 2016, Bergen

11. mars 2016: Lanseringsseminar for Litteratur i en digital tid, Litteraturhuset, Oslo

5. mars 2014: "Forfatterrollen, litteraturbegrepet og de litterære teknologiene". Forelesing på seminar ved Høgskolen i Bergen.

15. november 2013: "Literature in the digital age: How digitization is changing the literary landscape (and how these changes can be studied)", på Digital humanities and Early modern studies. International workshop on the possibilities and challenges of early modern studies in the digital age, NTNU, Trondheim.

6. september 2013: Presentasjon av "Litteratur i digitale omgivelser" for ansatte ved Deichmanske bibliotek, Oslo.

16. august 2013: Presentasjon av paper på The 6th Nordic Conference on Cultural Policy Research, København.

20. juni 2013: Lanseringsseminar for Litteratur i digitale omgivelser.

25. april 2013: Presentasjon av "Litteratur i digitale omgivelser" på seminar ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar