Litteratur i digitale omgivelser

Forskningsprosjektet "Litteratur i digitale omgivelser" undersøker hva som skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres. Hvordan setter de digitale skriveteknologiene spor etter seg i den litterære teksten? Hvordan tematiseres digitaliseringen i samtidslitteraturen? Hvilke nye litterære sjangere er i ferd med å ta form, og hvordan påvirkes de allerede etablerte? Hva skjer med forholdet mellom forfatter og leser? Hvilken rolle spiller de sosiale mediene i den digitale utviklingen? Og hvordan påvirkes lesingens form? Snarere enn å undersøke hvordan digitaliseringen preger de institusjonelle strukturene, det vil si bokbransjens utfordringer i forbindelse med digitaliseringen, retter prosjektet blikket mot de tre sentrale instansene i den litterære kommunikasjonssituasjonen, nemlig forfatter, tekst og leser.

"Litteratur i digitale omgivelser" er en forskningssatsing initiert av Norsk kulturråd. Prosjektet startet opp i august 2012 og varer frem til august 2014. Du kan også lese om prosjektet på Kulturrådets hjemmesiderSom forsker i Kulturrådet har jeg full akademisk frihet, og jeg ikke involvert i forvaltningen eller utformingen av de ulike støtteordningen. Målet med prosjektet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for Kulturrådets egen virksomhet og for kultursektoren generelt.    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar