Om meg

Jeg jobber for tiden som prosjektleder i Norsk kulturråd med ansvar for forskningsprosjektet «Kunst, kultur og kvalitet»

Vinteren 2016 avsluttet jeg forskingsprosjektet «Litteratur i digitale omgivelser» med utgivelsen av boken Litteratur i en digital tid på Scandinavian Academic Press. Boken er kjøpt inn av Norsk kulturråds innkjøpsordning for sakprosa.  

Jeg er utdannet litteraturviter med doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU i Trondheim (juni 2012). Tittelen på avhandlingen min var Italo Calvinos litterære erfaringseksperiment. Du kan lese mer om doktorgradsprosjektet mitt her, og du kan lese selve avhandlingen her. Fra 2002 til 2012 var jeg tilknyttet Institutt for nordistikk og allmenn litteraturvitenskap ved NTNU som timelærer, universitetslektor og stipendiat. Her underviste jeg i en rekke forskjellige litterære og teoretiske emner på alle nivåer. Jeg har også erfaring som manuskonsulent og som litteraturkritiker. Jeg har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU (våren 2002).

Forskningsinteresser: Digitalisering i litteraturen, digital kultur, norsk samtidslitteratur, litteraturteori, medieteori, kulturpolitikk, moderne italiensk litteratur, Italo Calvinos forfatterskap. 

Jeg er født og oppvokst i Namdalen. Jeg har studert allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap, semiotikk og filosofisk estetikk ved NTNU, Università di Bologna, John Cabot University i Roma og Universitetet i Bergen. Forskninsopphold ved Universitetet i Bologna og ved Københavns Universitet. Gift med Metaingrid, pappa til Micrometa og bonuspappa til Minimeta.

Tanker, refleksjoner og synspunktene som kommer til uttrykk på denne bloggen, er kun uttrykk for mine egne meninger og vurderinger. De kan på ingen måte leses som et uttrykk for Kulturrådets politikk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar