Rapport

Litteratur i digitale omgivelser er en studie av hva som skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres. Hvordan setter digitaliseringen av kulturen spor etter seg i litteraturen? Hvordan preges forfatternes skrivearbeid, lesernes erfaringer og de litterære formene og tematikkene av de digitale teknologiene? Litteratur i digitale omgivelser er både en introduksjon til feltet og en bredt anlagt kartlegging av de mest sentrale utviklingstrekkene i det litterære landskapet i samtiden. Perspektivet ligger på forfatter, tekst og leser, men også bransjerelaterte spørsmål blir kommentert. Studien ser på e-boken og de nye leseteknologiene, men retter også blikket mot utviklingen innenfor de sosiale mediene. Den rommer intervjuer med flere sentrale forfattere, og den skisserer et teoretisk rammeverk for en mer prinsipiell refleksjon rundt digitaliseringen av litteraturen. Endelig rommer studien en rekke referanser til relevante kunnskapskilder, og slik legger den et godt grunnlag for videre forskning og diskusjon.Litteratur i digitale omgivelser ble publisert i juni 2013. 
Den kan lastes ned som EPUB eller PUB her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar